Upisi

Upise vršimo tijekom cijele godine, ovisno o broju raspoloživih mjesta u pojedinim skupinama.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ

 • Popunjen i potpisan Zahtjev za upis
 • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 • Potvrda o mjestu prebivališta
 • Preslika osobne iskaznice roditelja
 • Liječnička potvrda od pedijatra
 • Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice imunizacije djeteta
 • Popunjen inicijalni upitnik
 • Potpisan Ugovor s D.V. ,, Zvončica ,, o ostvarivanju programa

 

Puna ekonomska cijena programa Dječjeg vrtića Zvončica iznosi 2.300,00 kuna. Participacija roditelja ovisi o prihodovnom cenzusu roditelja. U ovisnosti o prosječnim prihodima po članu kućanstva određuje se iznos sudjelovanja roditelja te iznos sufinanciranja grada.

 

Prihodovni cenzus

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Grada Zagreba

Mjesečni iznos sudjelovanja RODITELJA u cijeni programa
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više       1.300,00 kn       1.000,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn       1.450,00 kn       850,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn       1.600,00 kn       700,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn       1.750,00 kn       550,00 kn

 

Kontakt

 • DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA
 • TRG L.MATAČIĆA 9
 • SESVETE, 10360
 • MB : 1748947
 • OIB: 15619072576
 • Tel: 01/2001516
 • Fax: 01/2001516
e-mail: djecji.vrtic.zvoncica@zg.t-com.hr