Arhiva

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravnog vijeća Privatnog dječjeg vrtića „Zvončica“ raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


odgojitelj predškolske djece - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme


UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Za oglašena radna mjesta mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete.

Uz prijavu je potrebno priložiti (u preslici):
- dokaz o stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
- potvrdu da se protiv kandidata ne vodi postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25.st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- životopis. 

 

Prijave s prilozima podnose se do 14.12.2017. na adresu: Dječji vrtić ”Zvončica”,Trg Lovre Matačića 9, 10 360 Sesvete.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. 


Kontakt:

    najava na telefon: 01/ 2001-516
    mobitel: 091 50 90 240
    pismena zamolba: Trg Lovre Matačića 9,10360 Sesvete
    e-mailom: djecji.vrtic.zvoncica@gmail.com

 

 

 

STRUČNI SURADNIK/ICA PEDAGOG/INJA

 

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 6 sati tjedno

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 2 godine

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), i Odluke Upravnog vijeća Privatnog dječjeg vrtića „Zvončica“ raspisujemo

 

NATJEČAJ za stručnog suradnika/icu pedagoga/inju - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

 

UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Za oglašena radna mjesta mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete.

 

Prijavi za oglašena radna mjesta potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente:

životopis, dokaz o stručnoj spremi,  dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, potvrdu da se protiv njega ne vodi postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25.st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i životopis. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave s prilozima podnose se do 28.01.2019. na adresu: Dječji vrtić ”Zvončica”,Trg Lovre Matačića 9, 10 360 Sesvete.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. 


Kontakt:

    najava na telefon: 01 2001516
    mobitel: 091 5090240
    pismena zamolba: Trg Lovre Matačića 9,10360 Sesvete
    e-mailom: djecji.vrtic.zvoncica@gmail.com

Kontakt

  • DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA
  • TRG L.MATAČIĆA 9
  • SESVETE, 10360
  • MB : 1748947
  • OIB: 15619072576
  • Tel: 01/2001516
  • Fax: 01/2001516
e-mail: djecji.vrtic.zvoncica@zg.t-com.hr